Text Size
Staff Login

List of Ngati Whakaue Marae (tertiary grants)

  Ngati Whakaue Marae:

 • Whakaue Marae (Maketu)
 • Owhata Marae (Hinemoa Point)
 • Hurunga te Rangi Marae (Ngapuna)
 • Te Papaiouru Marae (Tamatekapua)
 • Paratehoata/Te Kohea Marae (Tunohopu)
 • Te Kuirau Marae (Te Roro o te Rangi)

 • Te Koutu Marae (Tumahaurangi)

 • Waikuta Marae (Te Rangitunaeke)

 • Parawai Marae

 • Waiteti Marae

 • Tarukenga Marae

 

Sign In